Четейки на глас Заедно с колегите си от Инсбрук и Хайделберг, китайските изследователи поставиха нов рекорд в областта на научните изследвания на квантовите компютри: те успяха да преплитат шест фотона помежду си, използвайки квантова механика. По този начин те биха могли да създадат и квантово състояние, което съответства на добре познатия парадокс на котката на Шрьодингер, която е и мъртва, и жива. През последните няколко години изследователите успяха да свържат помежду си все повече фотони или материални частици, като йони или атоми, с квантова механика. Това далеч не се дължи само на желанието за все по-нови записи, но и на желанието да се изгради веднъж от свързаните частици използваем квантов компютър. За целта обаче трябва да бъдат постигнати поне няколко десетки квантови съединения.

Чао-Ян Лу и неговите колеги от Китайския университет за наука и технологии вече са една крачка по-близо до постигането на тази цел. В експеримента си изследователите заснели мощен ултравиолетов лазерен лъч в кристал. Нелинейните взаимодействия трансформират малка част от ултравиолетовите фотони в двойки сплетени фотони с по-ниска енергия.

Използвайки сложен масив от огледала, изследователите след това успяха да свържат три от тези двойки заедно, което доведе до общо заплитане от шест фотона. Успехът на този експеримент беше не само в броя на заплетени фотони, но и в получения контрол върху точното квантово механично състояние на композита.

Така изследователите успяха да поставят шестте фотона в състояние, чиято квантова механична логика съответства на тази на мисловния експеримент на Шрьодингер. Той си представи котка в непрозрачна кутия, която беше в квантово механично суперпозиция на състоянията „мъртви“ и „живи“. Котката е мъртва и жива в същото време, само когато един поглед се хвърли в гърдите отвън, тя веднага приема едно от тези две състояния. В проучването на Лус, шестте фотона, свързани помежду си, съответстват на котката. показ

Учените вярват, че контролът, който са постигнали в експеримента си върху композит от толкова много фотони, ще подтикне нови експерименти с квантова оптика.

Nature Physics, онлайн предварително издание, DOI: 10.1038 / nphys507 Стефан Майер

© science.de

Препоръчано Избор На Редактора