чете на глас

Сонарна и комуникационна система, базирана на модела на делфините, в момента се разработва от EvoLogics, отдел на Техническия университет в Берлин. За целта берлинските изследователи на биониката са изучили песните на делфините, с които възприемат средата им, откриват храна и общуват на дълги разстояния. Животните използват сложни звукови сигнали с различни честоти в обхвата на ултразвука. Те се отразяват върху предметите под вода, след това се получават от делфините и след това се оценяват в мозъка. Така делфините постоянно получават актуална акустична картина на средата си. Това естествено предаване на данни под вода се основава на оптимизирано съотношение на енергия, честота и продължителност на звуците. С техническото възпроизвеждане на този биологичен предавателно-приемателен блок трябва да е възможно да се предават изображения и звуци с високо качество с ниска консумация на енергия на дълги разстояния под вода.

Ханс Грот

© science.de

Препоръчано Избор На Редактора