Прочетете на глас Лошите настроения и агресивното поведение може да са в гените: В тест с 550 доброволци американски изследователи откриха връзка между черти като агресивност и враждебност и появата на някои варианти на ген. Този ген носи информацията, необходима за изграждането на протеин, който е отговорен за откриването на пратеника серотонин, известен също като хормон на щастието, в мозъка. Още по-рано този хормон е бил свързан с промени в настроението и агресивно поведение. Високото ниво на активност на серотонин в мозъка е свързано с ниска склонност към враждебно и отрицателно поведение както при животни, така и при хора, учените вече са показали в няколко проучвания. Имаше и индикации, че агресивността е поне частично наследствена. За да разберат как са свързани тези два фактора, Идрани Халдер и нейният екип изследвали гените, които играят роля в метаболизма на серотонин при 550 здрави жени. Освен това те трябваше те да попълнят въпросници, за да преценят характера си и по-специално степента на тяхната агресивност.

Особено заслужава да се отбележи контролния регион на ген, наречен HTR2C, който носи информацията за докинг сайт на серотонин, така наречения рецептор: Жените, в които този регион показа определени промени, бяха необичайно спокойни. Друго отклонение обаче беше свързано с повишена агресивност, съобщи Халдер. Тя се надява да е открила маркер за враждебност с тези генетични варианти. Според учения, тъй като агресията и подобни негативни емоции увеличават риска от хипертония, захарен метаболизъм и сърдечни заболявания, такъв маркер потенциално би могъл да помогне за идентифициране на високорискови пациенти в началото.

Индрани Халдер (Университета в Питсбърг) и др .: Принос към годишната среща на Американското психосоматично общество, Будапеща ddp / science.de? Илка Ленен-Бейел

© science.de

Препоръчано Избор На Редактора